logo massagepraktijk linda marsman

Massagepraktijk Linda Marsman

Sport- en Oncologische Massage Deventer | Diepenveen
Openingstijden

Alleen op afspraak

Huisregels

Er gelden een aantal huisregels die er aan bijdragen dat een massagebehandeling bij Massagepraktijk Linda Marsman een goede ervaring wordt!

Huisregels: voor klant en masseur

 • Hygiëne is van groot belang. Van jou (de cliënt) verwacht ik (de behandelaar) dat je schoon en fris bent. Van mij kun je een hygiënische manier van werken verwachten.
 • Voor een goede behandeling is het prettig als je op tijd aanwezig bent. Te laat komen gaat af van de behandeltijd.
 • Draag makkelijke kleding. Voor een aantal behandelingen kun je (een deel van je) kleding aanhouden en is het van belang dat je gemakkelijk kunt liggen of zitten.
 • Ben je onder behandeling van een arts en/of (fysio)therapeut, vraag altijd even toestemming voor massage. Vraag ook of er iets is waar ik rekening mee moet houden en geef dat aan mij door.
 • Voorafgaand aan de eerste (massage-)behandeling vul je indien nodig een intakeformulier in. We starten met een (kort) intakegesprek. Je kunt aangeven wat voor jou het doel van de behandeling is: bijv. klachtenvermindering en/of ontspanning. Tijdens het gesprek bepaal ik of het verantwoord is om jou op dat moment te behandelen. Bij twijfel kan de (massage-)behandeling worden gestaakt en wordt jou gevraagd eerst met de huisarts, behandelend arts en/of specialist te overleggen. Je betaalt in dit geval geen kosten.
 • Indien ik niet volledig of verkeerd is ingelicht over de gezondheid en/of medische indicaties van de cliënt, kan ik als behandelaar niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of letsel ten gevolge van een door mij uitgevoerde behandeling.
 • Bij medicijngebruik moet de behandeling soms worden aangepast. Geef daarom altijd aan welke medicijnen je gebruikt en als er veranderingen zijn in de medicijnen die je gebruikt.
 • We stellen samen in overleg een behandelplan op. Ik leg dit vast in het dossier van de cliënt. Na toestemming/akkoord van de cliënt start de behandeling conform het behandelplan. De behandeling of serie van behandelingen en het resultaat daarvan worden regelmatig geëvalueerd. De evaluatie kan leiden tot aanpassingen van het behandelplan of het aanpassen dan wel stopzetten van de behandeling(-en).
 • Kinderen onder de 16 jaar dienen vergezeld te worden door een ouder. In dat geval wordt een behandelplan in overleg met cliënt en ouder opgesteld en dienen beiden akkoord te gaan met de voorgestelde behandeling(-en).
 • Het behandelplan is een overeenkomst tussen jou (de cliënt) en mij (de behandelaar). De gemaakte afspraken worden door zowel de cliënt als de behandelaar nagekomen. Het behandelplan kan altijd zowel op verzoek van de cliënt als op advies van de behandelaar worden aangepast.
 • Persoonlijke en medische gegevens worden vertrouwelijk behandeld en zonder jouw toestemming niet verstrekt aan derden. Je hebt recht op inzage van het dossier.
 • Vertrouwen, discretie, een veilige sfeer en wederzijds respect zijn belangrijk. Het is voor mij van groot belang dat je je op je gemak voelt en dat je privacy gewaarborgd is. Zowel de cliënt als de behandelaar behoort zich behoorlijk te gedragen, volgens algemeen aanvaarde normen. Massagepraktijk Linda Marsman heef het recht een cliënt de toegang te weigeren, zonder opgaaf van redenen.
 • Het is begrijpelijk dat je tijdens of na de behandeling van kanker vanwege fysieke klachten niet altijd een gemaakte afspraak kunt nakomen, daarom kunnen afspraken tot een uur voor de afgesproken tijd kosteloos worden gewijzigd of afgezegd. Bij het niet tijdig annuleren, bij het annuleren om een andere reden of wanneer de afspraak zonder afzegging niet wordt nagekomen, worden de kosten van de behandeling in rekening gebracht. Dit is ter bepaling van jouw behandelaar.
 • Ik zal je per e-mail, sms, WhatsApp of telefonisch op de hoogte brengen als de (massage)-behandeling niet gegeven kan worden. Waar mogelijk wordt een andere behandelaar voorgesteld of wordt een andere afspraak gemaakt.
 • De behandeling kan zowel contant als per pin betaald worden. Per pin heeft de voorkeur. Een behandeling kan ook betaald worden met een door Massagepraktijk Linda Marsman uitgegeven, geldige cadeaubon of voordeelkaart.
 • Bij ongewenste intimiteiten of verzoek tot happy ending wordt de massage direct gestopt en dient het volledige bedrag te worden betaald. Indien nodig wordt aangifte bij de politie gedaan.
 • Massagepraktijk Linda Marsman is niet aansprakelijk voor beschadiging, vermissing, diefstal van persoonlijke spullen.
 • Klachten worden afgehandeld conform het klachtenreglement.

Vragen over de huisregels? Neem contact op!

Verkouden, huiduitslag of andere gezondheidsklachten?

Er zijn (gelukkig) geen richtlijnen meer m.b.t. Corona. Wel vraag ik je wanneer je je ziek voelt of andere gezondheidsklachten hebt, met mij te overleggen of het verstandig is de afspraak door te laten gaan. Ook wanneer je bijvoorbeeld huiduitslag hebt van bijvoorbeeld een allergische reactie kan het beter zijn om de afspraak te verzetten.

Allereerst omdat massage invloed heeft op je immunsysteem en hoe je je (daarna) voelt. Ten tweede omdat het jammer is van de massage wanneer je er niet van kan genieten omdat je bijvoorbeeld snipverkouden bent.  

Ten derde kan het zijn dat je mij aansteekt, wat maakt dat ik wellicht afspraken met andere cliënten (met een kwetsbare gezondheid) daardoor moet afzeggen. 

Ik kan, in verband hiermee, besluiten geen afspraak te maken of ten allen tijde de afspraak te annuleren en/of te verzetten wanneer dit naar mijn inziens nodig is.

Vragen ? Bel of app voor meer informatie.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram